Minä

Saara Sahrman

Musiikkipedagogi (viulu, AMK)
Pilates-ohjaaja (MP Instituutti)
Laitepilates -ohjaaja (MP Instituutti)
Somatic Stretching -ohjaaja ( Somatic Center Finland)

 

Mielenkiintoni Pilates – menetelmää kohtaan sai kipinän vuonna 2000 erikoisfysioterapeutti Jarmo Ahosen vastaanotolla. Oivalsin, että minun on keskityttävä tunnistamaan ja tuntemaan ergonomisen soittoasennon perusteet: pallean tehokas käyttö sekä liikkeiden kytkeminen keskivartaloon. Valjastin keskittymiseni oppiakseni tunnistamaan virheasentoni ja muuttamaan sitä. Tässä onnistumisessa saksalaisen Joseph Pilateksen 1900 -luvun alussa kehittämällä menetelmällä on ollut ratkaiseva merkitys. Keskustalähtöinen liikkeen aloitus, koordinaatio, liikkeen keskittynyt suorittaminen, tarkkuus, hengityksen käyttö liikkeen eri vaiheissa ja liikkeen virtaavuus ovat tuntityöskentelyn keskeisiä periaatteita.

Vuonna 2003 tutkin lopputyönäni viulistin ergonomista soittoasentoa Pilates –menetelmän näkökulmasta, jolloin työskentelin ensi kertaa jousisoittajista koostuvan Pilates -ryhmän ohjaajana . Samana vuonna aloitin Pilates –ohjaajaopinnot Method Putkisto Instituutissa, seuraavana vuonna Pilates –laiteharjoittelun, josta jatkoin vuonna 2006 kouluttautumista Method Putkisto -lajien ohjaajaksi. Ajatusmaailmaani ovat muokanneet myös Feldenkrais- ja Gyrotonic –menetelmät. Toin ensimmäisenä pitkän Pilates -koulutuksen saaneena ohjaajana Pilates -viikkotunnit Turkuun vuonna 2005.

Opetan kehonhallintaa modernilla tietämyksellä, intuitiivisesti, kuitenkin asiakkaan näkökulmasta. Minua on Pilates -ohjaajana työllistänyt mm. Suomen Kansallisooppera ja sen Balettioppilaitos, YLE, Bayer Nordic, Kela ja Tyks. Tapaan työssäni viikoittain mm. lääkäreitä, muusikoita, ratsastajia, toimistotyöläisiä ja ihastuttavia eläkeläisiä -kaikilla on sama halu oppia kehonhallintaa, joka lisää ketteryyttä, voimaa  ja koordinaatiokykyä. Mielestäni on tärkeää, että hyvä olo näkyy ulospäin ja siksi panostan tunneillani positiiviseen oppimisilmapiiriin. Lisään herkkyyttä harjoituksiin pysymällä ajan hermolla kehonhallinan kentällä kouluttautumalla ja harjoittelemalla säännöllisesti alan huippujen opastuksella. Kehitän myös kokeellisessa mielessä omaa body & mind  -opetusmenetelmää. Olen Suomen Pilates -yhdistyksen rekisteröimä ohjaaja.

Lämpimästi tervetuloa mukaan!