Pilates

Pilates-menetelmä on saanut nimensä Joseph ”Joe” Pilateksen mukaan (1880-1967). Hän oli syntyperältään saksalainen, joka emigroitui Yhdysvaltoihin 1920 –luvulla. Pilateksen oma liikuntatausta oli monipuolinen painista akrobatiaan.

Hän oli intohimoinen terveellisten elämäntapojen puolestapuhuja ja omaa aikaansa edellä esimerkiksi keskivartalon ja hengityksen käytössä liikkeen yhteydessä. Hän kehitti menetelmän omien tutkimustensa ja kokemustensa pohjalta pääasiassa Yhdysvalloissa vuodesta 1926 aina kuolemaansa asti. Hän opetti Manhattanilla sijainneessa studiossaan menetelmäänsä vaimonsa Claran kanssa aluksi etenkin tanssijoille ja näyttelijöille. Kirjassaan ”Return to life through Contrology”, joka julkaistiin v. 1945, esitellään 34 liikkeen mattoliikesarja, jonka pohjalta pilates-mattoliikkeitä harjoitetaan erilaisine variaatioineen myös nykypäivänä. Kaiken kaikkiaan harjoitteita on satoja.  Lisäksi Pilates kehitti lukuisia laitteita, (joista suurin osa perustui jousivastuksen käyttöön) mm. Reformer, cadillac, wunda chair, ped-a-pull, ladder barrel, spine corrector, guillotine.

Joseph Pilates

Pilates-harjoittelu sopii jokaiselle ja harjoitusten vaikeutta voidaan sopeuttaa tekijän kuntoon sopivaksi. Liikkeiden aktivointi keskivartalosta ja tarkka liikkeen suorittaminen auttavat hyvään kehonhallintaan. Pilateksessa koko kehon lihaspotentiaali otetaan käyttöön. Liikkeiden aloitus lantionpohjan ja keskivartalon syvillä lihaksilla tukee selkärankaa ja tuo mukaan myös lihasryhmät, jotka useissa lajeissa ”uinuvat”. Kun oppii hyödyntämään kaikkia lihasryhmiä, eikä automaattisesti käytä vain dominoivia lihaksia, liike muuttuu tasapainoisemmaksi ja kehon toiminnalliset lihasketjut aktivoituvat oikein, jolloin keho toimii ergonomisesti. Voima, liikkuvuus ja kehon motorinen taito lisääntyvät ja tämä palvelee kaikkea liikkumista niin arjen askareissa, kuin muissa liikuntaharrastuksissakin. Keskustalähtöinen liikkeen aloitus (centering), liikkeen keskittynyt suorittaminen (control), koordinaatio (co-ordination), hengityksen huomioiminen liikkeen eri vaiheissa (breathing), tarkkuus(precision) ja liikkeen virtaus (flow) ovat periaatteita joiden pitäisi toteutua niin yksittäisessä liikkeessä, kuin pilatestunnin kokonaisuudessakin.

Miten Pilateksen perintöä tulisi vaalia? Harva liikunta-alan tutkija tai kehittäjä on jättänyt jälkeensä niin suuren perinnön kuin Pilates teki.  Pilates oli aikansa innovaattori. Rajojen sijaan hän näki mahdollisuuksia. Koko ammatillisen uransa ajan hän etsi uusia innovaatioita, pyrki kehittämään omaa metodiaan, jota hän itse kutsui pääsääntöisesti nimellä ’Method of Contrology’. Hänen runsaat liikuntavälineiden keksintönsä avaavat kuvaa miehestä, joka ei tyytynyt siihen, mikä on nyt. Hän itse sanoi olevansa 50 vuotta aikaansa edellä. Nyt viisikymmentä vuotta on kulunut hänen kuolemastaan ja on mielenkiintoista ja innostavaa arvioida, onko liikuntakulttuuri saanut kiinni nuo 50 vuotta! Haluan osaltani katsoa liikunta-alalla eteenpäin ja siksi suhtaudun työhöni innovatiivisesti jatkaen Pilateksen kartoittamalla tiellä.